I PUSMEČIO MOKINIŲ DARBŲ PERŽIŪROS DAILĖS MOKYKLOJE