Draugų dienos

Draugų dienos-tai laikas, kada į dailės mokyklą kviečiame savo draugus ir kartu ką nors veikiame. Šį kartą piešėme ant sienų. Smagumėlis!