Finansinės veiklos ataskaitos

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

 

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014.

Finansinės veiklos ataskaita 2014.

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Dėl 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Finansinės būklės ataskaita.

2016 metų  III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų trečio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Aiškinamasis raštas.

Finansavimo sumos.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2016 metų  II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas.

Finansavimo sumos.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos.

Kitos įmokos.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Finansinės būklės ataskaita.

Grynojo turto pokyčių ataskaita.

Pinigų srautų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas.

finansinės būklės ataskaita2015.III k..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.

2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

ESF produktu DB (su analize)

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2014 finansinių ataskaitų rinkinys.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2014 finansinė ataskaita.

2014 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2014 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2013 finansinės būklės metinė ataskaita.

Grynojo turto pokyčio ataskaita.

Pinigų srautų ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 metinė.

2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Finansinė būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2013 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2013 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai:

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys