Vasaros stovyklėlės veidai.

Mokytojai: V. Kiznienė, J. Žuklienė, A. Šalkauskas