Nukirstos prisikėlimo aikštės liepos atgimsta angelais.