Kyborgai. III kurso mokinių darbai. Mokytojas Vilius Šliuželis.