Įvykę renginiai

Tekėjo Rūdės upeliukas
2013 metų rugsėjo 16 dieną Šiaulių dailės mokyklos mokiniai išlaisvino Rūdės upeliuką švęsti miesto 777 gimtadienio. Dėl blogo oro upeliukas palinkėjo geros šventės ir grįžo namo po žeme.

foto mokyt. A Šalkausko