IV kurso mokinių piešiniai. Mokytoja Violeta Kiznienė