Stovykla "Vasaros spalvos" (antra diena)

Pradžia - linksma mankšta. Vėliau - smagūs užsiėmimai su mokytojais: Audrone Grosiene, Daina Dambrauskiene, Violeta Kizniene, Jolita Udriene, Dalvyčiu Udriu, Ernesta Šimkiene, Ugniumi Ratniku, Vidmantu Zarėka, Jūrate Žukliene, Viktorija Visockyte, Petru Slonksniu, Gitana Kaltaniene, Viliumi Šliuželiu, Arvydu Masiuliu, Egle Bičkiene, Irena Šliuželiene, Fotografavo Alvydas Šalkauskas. O skania arbata vaišino Vika Matusevičienė.