"Erdvės užvaldymas"

II kurso 2 grupės skulptūros pamoka "Erdvės užvaldymas"

Mokytojas Dalvytis Udrys