I kurso nuotolinio mokymo užduotis nupiešti vabalą ir jį dekoruoti