"Žvaigždėtoj nakty" kaip Vincentas van Gogas. IIIk. Dailėtyros užduotis. Mokyt. A.Grosienė.