Pasvajokim "Žvaigždėtoj nakty" kaip Vincentas van Gogas. IIIk. Dailėtyros užduotis. Mokyt .A.Grosienė