Pasvajokim "Žvaigždėtoj nakty", kaip Vincentas van Gogas. IIIk. dailėtyros užduotis. Mokyt. A.Grosienė.