INFORMACIJA ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVELIAMS

INFORMACIJA ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TĖVELIAMS

 

Informuojame, kad reikia pranešti apie mokinio saviizoliacijos laikotarpį bendrojo ugdymo mokykloje elektroniniu paštu mokinio grupės vadovui ( mokytojų el. paštai yra Šiaulių dailės mokyklos internetiniame puslapyje), nurodant laikotarpį (nuo – iki).

Mokyklos internetiniame puslapyje bus skelbiamos užduotys mokiniams, kuriems Nacionalinis visuomenės sveikatos centras dėl Covid 19 kontakto bendrojo ugdymo mokykloje, skyrė saviizoliaciją.

Užduotys skiriamos dviems savaitėms:

Ankstyvojo dailės ugdymo programos mokiniams - erdvinė plastika ir spalvinė/grafinė raiška;

Pradinio dailės ugdymo programos mokiniams – piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija;

Pagrindinio dailės ugdymo programos visų kursų mokiniams - piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra;

IV kurso mokiniai dėl baigiamojo darbo konsultuojasi individualiai su darbo vadovu.

Kryptingo dailės ugdymo mokiniams – piešimas, tapyba.

Saviizoliacijos metu dėl užduočių eigos mokiniai konsultuojasi su grupės vadovu. Grįžę į kontaktinį ugdymą, atliktas užduotis pateikia dalyko mokytojui ir toliau mokosi dalyko mokytojo paskirta tvarka.

 

Šiaulių dailės mokyklos administracija