Smagios pradinio kurso mokinukų monotipijos. Mokytojas Dalvytis Udrys.