Baigėsi pusmetis. Mokinių keramikos darbai paruošti aptarimui, vertinimui ir džiaugsmingai kelionei namo