II pusmečio peržiūrų tvarkaraštis

                                                                                                                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                        Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus

                                                                                                                                                                                                                        2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-61

 

 

Šiaulių dailės mokyklos 2021–2022 m. m. II pusmečio peržiūrų tvarkaraštis

 

 

Ankstyvojo dailės ugdymo programa:

A – 1 ( trečias aukštas), A – 2 (pirmas aukštas) – gegužės 23 d. 17.00 val. kviečiami mokiniai su tėveliais

A – 3 (antras aukštas), A – 4 (trečias aukštas) – gegužės 23 d. 18.30 val. kviečiami mokiniai su tėveliais

 

Pradinio dailės ugdymo programa:

Pr.1 (pirmas aukštas), Pr.2 (antras aukštas), Pr.3 (trečias aukštas) – gegužės 24 d. 17.00 val. kviečiami mokiniai su tėveliais

Pr.4 (antras aukštas), Pr.5 (pirmas aukštas), Pr.6 (trečias aukštas) – gegužės 24 d. 18.30 val. kviečiami mokiniai su tėveliais

 

Pagrindinio dailės ugdymo programa:

I-1 (antras aukštas), I-2 (pirmas aukštas), I-3 (antras aukštas) – gegužės 25 d. 15.30 val.

I-4 (trečias aukštas), I-5 (antras aukštas), I-6 (pirmas aukštas) – gegužės 25 d. 17.00 val.

II-1 (trečias aukštas), II-2 (antras aukštas), II-3 (antras aukštas), II-4 (pirmas aukštas)  – gegužės 26 d. 15.30 val.

II-5 (antras aukštas), II-6 (trečias aukštas), II-7 (pirmas aukštas) – gegužės 26 d. 17.00 val.

III-1 (pirmas aukštas), III-2 (antras aukštas), III-3 (trečias aukštas) – gegužės 27 d. 15.30 val.

III-4 (pirmas aukštas), III-5 (antras aukštas), III-6 (trečias aukštas)– gegužės 27 d. 17.00 val.

 

IV kurso mokinių peržiūra – baigiamųjų darbų gynimai vyks gegužės 30 d. :

16.00 val. bendra nuotrauka ir grupių nuotraukos su grupių vadovais

16.30 val. DIDŽIOJI PERŽIŪRA (grupių peržiūros vyksta nustačius eiliškumą burtų keliu)

Neformalaus ugdymo baigimo pažymėjimų teikimo šventė 2022 m. birželio 3 d. 17.00 val.