Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K)

1. Kokios programos vykdomos mokykloje?

 

  Mokykloje mokoma: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos ir dailėtyros.

  Mokykloje vykdomos programos:

  1. Ankstyvojo dailės ugdymo programa (7–9 m. amžiaus vaikai), jos trukmė 3 metai, 4 pamokos per savaitę (erdvinė raiška, spalvinė – grafinė raiška). Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

  2. Pradinio dailės ugdymo programa (1011 m. amžiaus vaikai), jos trukmė 2 metai, 8 pamokos per savaitę (piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija). Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.

  3. Pagrindinio dailės ugdymo programa (12 m. ir vyresni mokiniai), jos trukmė 4 metai, 9 pamokos per savaitę (piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra). Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.

  4. Kryptingo ugdymo dailės programa, skirta dailės mokyklą baigusiems ir norintiems tobulinti įgūdžius mokiniams arba mokiniams, ketinantiems studijuoti dailės specialybę aukštosiose mokyklose – 1 metai, 6 pamokos per savaitę (piešimas, tapyba). Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

    Baigus pagrindinio dailės ugdymo kursą (4 metai), įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kada prasideda ir baigiasi mokslo metai, atostogos?

 

• 2022–2023 m. m. prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.

• Ugdymo procesas, įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo programas, prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. gegužės 31 d. Ugdymo proceso trukmė – 39 savaitės (iki gegužės 31 d.). Bendras valandų skaičius per mokslo metus – 35 ugdymo savaitės.

Ugdymo procesas vyksta pusmečiais:

• I pusmečio pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d.

• II pusmečio pradžia 2023 m. sausio 1 d., pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.

Mokinių atostogos:

 • Rudens atostogos nuo 2022 m. spalio 31 d. iki 2022 m. lapkričio 4 d. Pamokos prasideda 2022 m. lapkričio 7 d.;
 • Žiemos (Kalėdų) atostogos nuo 2022 m. gruodžio 27 d. iki 2023 m. sausio 6 d. Pamokos prasideda 2023 m. sausio 9 d.;
 • Žiemos atostogos nuo 2023 m. vasario 13 d. iki 2023 m. vasario 17 d. Pamokos prasideda 2023 m. vasario 20 d.;
 • Pavasario (Velykų) atostogos nuo 2023 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 14 d. Pamokos prasideda 2023 m. balandžio 17 d.;
 • Vasaros – nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ką reikia žinoti norint pradėti mokytis dailės mokykloje?

   Mokiniai į dailės mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-89 (toliau – Aprašas).

 • Į ankstyvojo ugdymo programą priimami 7–9 metų vaikai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 
 • Į pradinio ugdymo programą priimami 10–11 metų vaikai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
 • Į pagrindinio ugdymo programą (mokslas trunka ketverius metus)  priimami 12 metų ir vyresni mokiniai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
 • Į (kryptingojo) išplėstinio ugdymo programą priimami pagrindinę ugdymo programą baigę mokiniai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

 

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

 • Prašymą pagal pateiktą formą (atsisiųsti ->   Prašymas dėl priėmimo į mokyklą.docx;. Prašymo nuoroda https://forms.gle/AJSg3U942hHp7Wia7
 • Formą dėl mokinio duomenų tvarkymo (atsisiųsti ->  Forma mokinio duomenų tvarkymas.pdf;;
 • Gimimo liudijimo arba paso kopiją.
 • Būsimi pradinio (10–11 metų vaikai) ir pagrindinio (12 metų ir vyresni) ugdymo programų mokiniai pateikia vieną spalvotą darbą (A4 formatu), atliktą su pasirinkta technika, tema „Šiauliai – mano namai“. Darbų vertinimo data – 2023 m. gegužės 31 d., darbus vertins mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

Nepamiršti 2023 m. rugsėjo 1 d. atvykti į mokyklos raštinę – pasirašyti mokymosi sutarties. 

 

Jeigu mokinys metus ar daugiau darė pertrauką – nesimokė, jis priimamas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. be gebėjimų patikrinimo, patikslinant duomenis apie ankstesnį mokymąsi Šiaulių dailės mokykloje (duomenų tikslinimas su Mokinių registru užtrunka 1–3 d. d.). 

 

Prašymai mokytis mokykloje pateikiami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. Prašymus galima pateikti raštinėje arba el. paštu svdm@splius.lt (dokumentus pasirašius mobiliuoju (kvalifikuotu) parašu). Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Kiek kainuoja vaikų ugdymas dailės mokykloje?

 

  Vadovaujantis 2019 m.  liepos 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-302 nustatyta, kad už vaikų papildomą ugdymą Šiaulių dailės mokykloje  mokama:

 • Ankstyvojo dailės ugdymo programą – 5.00 Eur / mėn.
 • Pradinio dailės ugdymo programą – 13.00 Eur / mėn.
 • Pagrindinio dailės mokymo programą – 13.00 Eur / mėn.
 • Kryptingo dailės ugdymo programą – 5.00 Eur / mėn.  

(Už kiekvieną mokslo metų mėnesį).

 

Tėvų įmokų už ugdymą Šiaulių dailės mokykloje surinkimo sąskaitos Nr. LT627300010091484975. Atliekant pavedimą į nurodytą mokyklos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje pateikiama ši informacija:

 • Mokinio vardas, pavardė;
 • Mokinio grupė;
 • Mokėtojo kodas, kuris nurodomas kvito dešianiajame šone (SVM2123xx).

   Mėnesio pirmąją savaitę (iki mėnesio 10 d.) už praeitą mėnesį nurodytu tėvų el. pašto adresu Šiaulių apskaitos centas (ŠAC), kuris administruoja Šiaulių dailės mokyklos buhalterinę apskaitą (toliau – Buhalterija) atsiunčia mokėjimo kvitą.

  Mokestis nemokamas, jei vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą. Ši tvarka reglamentuoja šeimų, turinčių mažas pajamas, atleidimą nuo užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą visų tipų papildomo ugdymo įstaigose.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Jeigu mano vaikas lankė dailės mokyklą nepilną mėnesį, o tik jo dalį, ar turiu mokėti visą įmokos už mokslą dydį?

   Taip, Buhalterija įmokos dydį skaičiuoja už visą mėnesį. Norint, kad iš įmokų mokančiųjų sąrašo būtumėte pašalinti tinkamu laiku, reikėtų atkreipti dėmesį, kad mokyklos administracijai pateiktumėte prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų iki einamojo mėnesio pabaigos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ar pamokos vyksta mokinių atostogų ir valstybinių švenčių metu?

  Pamokos nevyksta tik šventiniu laikotarpiu nuo Kalėdų iki Naujųjų metų, mokinių vasaros, rudens, pavasario ir žiemos atostogų metu bei per valstybes šventes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Kaip rasti pamokų tvarkaraštį?

   Pamokų tvarkaraštis yra meniu kategorijoje „Pamokų laikas ir tvarkaraštis“ ir naujienų skiltyje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Ar reikia į pamokas atsinešti savo dailės priemones?

Užsiėmimams reikia turėti: grafito pieštukų, trintuką, guašo rinkinį (6–12 spalvų), teptukus. Pagrindines priemones (popierių, molį, akrilo dažus) perka mokykla.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Kiek grupėje mokinių?

Grupėje mokosi iki 15 mokinių.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Kaip užsisakyti pažymą apie mokymąsi dailės mokykloje?

   Raštinės darbuotojui reikia pateikti šią informaciją:

 • Mokyklos, kuriai reikia pristatyti pažymą, pavadinimas
 • Mokinio vardas, pavardė
 • Grupė / kursas

Užpildytus duomenis pateikti el. paštu svdm@splius.lt arba raštinėje (kabinete Nr. 102).

Primename, kad raštinės darbo laikas:

I-IV     8.00–17.00 val. 

V          8.00–15.45 val. 

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Jeigu nebegaliu toliau lankyti dailės mokykloje pamokų, ką turėčiau žinoti?

 Norint, kad Jūsų vaiką išbrauktume iš mokinių sąrašų, reikia pranešti Šiaulių dailės mokyklos administracijai, atsiunčiant užpildytą atsisiųsti->  Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.docx   išbraukti iš mokinių sąrašų  el. paštu  svdm@splius.lt.

   Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų reikėtų pristatyti iki mėnesio pabaigos, kitu atveju – pvz., pateikus prašymą mėnesio viduryje, pabaigoje ir pan., iš sąrašų galėsime išbraukti tik mėnesio pabaigoje ir už šį mėnesį buhalterija (Dailės mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Šiaulių Apskaitos centras (toliau – ŠAC)) skaičiuos įmoką už mokslą.