KERAMIKOS BAIGIAMIEJI DARBAI MOKYTOJA IRENA ŠLIUŽELIENĖ