4 kurso mokinių fotografijos baigiamųjų darbų paroda Šiaulių Valstybinėje kolegijoje.