Atvirukų konkursas, skirtas miesto gimtadieniui

 

 Š.m. pavasarį Šiaulių dailės mokykla rengė atvirukų konkursą skirtą Šiaulių miesto jubiliejiniam 780 -ajam gimtadieniui. Konkurso tema "Šiaulių žemės žmonės - skambantys Šiauliai. Konkurse dalyvavo ir moksleiviai ir profesionalūs dailininkai, ir meno mylėtojai megėjai.

Piešiniai buvo vertinami skirtingose amžiaus  grupėse. Komisija, kurios nariai Šiaulių dailės mokyklos mokytojai Gitana Kaltanienė ir Vilius Šliuželis bei "Aušros" muziejaus vyresnioji specialistė Regina Tamašiūnaitė nusprendė taip:

7-10 metų amžiaus grupėje I vietą laimėjo RADVILĖ RIMEIKAITĖ iš "Moksleivių namų" , mokytoja Jolita Udrienė

II vietą laimėjo AISTIS VALIUKAS  iš "Moksleivių namų" , mokytoja Jolita Udrienė

III vietą laimėjo GODA JAKUTYTĖ  iš "Moksleivių namų" , mokytoja Jolita Udrienė

11-14 metų amžiaus grupėje I vietą laimėjo UGNIUS LATOVINAS  iš Šiaulių dailės mokyklos , mokytojas Rinaldas Damskis

II vietą laimėjo PAULIUS JAŠINSKAS  iš "Jovaro" progimnazijos , mokytoja Lolita Putramentienė

III vietą laimėjo GABIJA DOMARKAITĖ  iš "Jovaro" progimnazijos , mokytoja Lolita Putramentienė

15 -18 metų amžiaus grupėje I vietą laimėjo ANASTASIJA GONČIAROVA  iš Šiaulių dailės mokyklos  , mokytojas Rinaldas Damskis

II vietą laimėjo KOSTAS CINSKAS  iš "Šiaulių dailės mokyklos  , mokytoja Eglė Bičkienė

III vietą laimėjo VIKTORIJA RUPŠYTĖ  iš "Jovaro" progimnazijos , mokytoja Lolita Putramentienė 

 Meno mylėtojų mėgšjų kategorijoje komisija apdovanojo VALENTĄ SAVICKĄ.

Profesionalių dailininkų kategorijoje komisija apdovanojo ALVYDĄ ŠALKAUSKĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA

 

 

ATVIRUKO KONKURSAS, SKIRTAS 780 -AJAM ŠIAULIŲ MIESTO GIMTADIENIUI

 

 

NUOSTATAI

 

I. TEMA

 

,,Šiaulių žemės žmonės - skambantys Šiauliai

Galimos potemės:

 

1. ŠIAULIŲ VARDO PAMINĖJIMAS - XIII - - žemaičių kunigaikštis Vykintas

2. BAŽNYČIA - XVII a. – Petras Tarvainis, XIXI a. - Ignacas Štachas

3. ŠIAULIŲ EKONOMIJA - XVIII a. Antanas Tyzenhauzas

4. ŠIAULIŲ HERBAS - XVIII a. - Privilegija Šiauliams

5. SUKILIMAS – XIX a. Juozas Miliauską-Miglovarą

6. BURMISTRAI – XIX a. - Juozas Valančius, Jackus Sondeckis-Sonda

7. PRAMONĖ - XIX a. - Chaimas Frenkelis, Antanas Gricevičius

8. KULTŪRA - XIX a. - Povilas Višinskis, XX a. Peliksas Bugailiškis, XIX-XX a. Jonas Šliūpas

9. ZUBOVAI – XIX-XX a.

10. VENCLAUSKIAI – XX a.

11. MENAS – XX a. Gerardas Bagdonavičius, Ignas Prielgauskas

12. ARCHITEKTAI – XX a. Karolis Reisonas, Vladas Bitė

13. ŠVIETIMAS - XIX–XX a. - Juozas Orlauskis, Jonas Murka, Stasys Šalkauskis

 

II. TIKSLAS

 

1. Propaguoti bendražmogiškas ir bendrakultūrines vertybes miesto bendruomenėje.

2. Skatinti domėtis savo krašto istorija ir daile.

3. Ugdyti ir lavinti kūrybiškumą, puoselėti estetinę kultūrą.

4. Suteikti miesto visuomenei galimybę parodyti save ir savo gebėjimus.

5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp miesto švietimo įstaigų.

6. Įtraukti miesto bendruomenę į kūrybinę veiklą.

 

III. ORGANIZATORIAI

 

Konkursą organizuoja Šiaulių dailės mokykla ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejus.

 

IV. DALYVIAI

 

  1.Šiaulių bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklų 1-12 klasių mokiniai.

  2.Suaugusieji mėgėjai ir profesionalai dailininkai.

 

 

V. LAIKAS

 

  1.Mokyklose – nuo 2016 m kovo mėn. 15 d. iki 2016 m gegužės mėn. 15 d.

  2.Šiaulių dailės mokykloje – 2016 m gegužės mėn. 15 d.

 

VI. REIKALAVIMAI KONKURSINIAM DARBUI

 

1. Temos ir potemių bei kūrinio minties atitikimas.

2. Galimos technikos : akvarelė, guašas, akrilas, tušas, markeriai, flomasteriai, lino raižinys, kartono raižinys, fotografija – visos įmanomos patvarios technikos.

3. Pristatomų darbų dydis ne didesnis kaip A4 formatas.

4. Priimami individualūs darbai (1 darbas – 1 autorius).

5. Vienas mokytojas gali pristatyti ne daugiau, kaip 4darbus.

6. Ne kokybiški, neatitinkantys nurodytų reikalavimų darbai eksponuojami nebus.

 

VII. DARBŲ PRISTATYMAS

 

1. Darbus pristatyti iki 2016 m gegužės mėn. 15 d. į Šiaulių dailės mokyklą.

2. Darbus pristatyti nesusuktus, neįrėmintus ir nepasportuotus.

3. Kiekvieno darbo apačioje pritvirtinkite dalyvio kortelę (priedas Nr.1, priedas Nr.2). Kortelę pildyti spausdintinėmis raidėmis.

4. Laimėtojų darbai bus eksponuojami Šiaulių miesto780-ojo gimtadienio metu vitrinose miesto bulvare, bus išleisti atvirukai su nugalėtojų darbais.

 

VIII. DARBŲ VERTINIMAS

 

Darbai vertinami organizatorių sudarytos vertinimo komisijos.

Darbai vertinami šiose amžiaus grupėse:

1. I grupė – 1- 4 kl.mokinių darbai (3 vietos)

2. II grupė – 5-8 kl. mokinių darbai (3 vietos)

3. III grupė – 9-12 kl. mokinių darbai (3 vietos).

4. IV grupė – suaugusieji mėgėjai (3 vietos)

5. V grupė – suaugusieji profesionalai (3 vietos)

Vertinimo komisija atsižvelgs į temos išpildymą, darbų originalumą, meniškumą, užbaigtumą.

Konkurso rezultatai bus paskelbti 2016 metų birželio 26 d. tinklapyje www.sdailesmokykla.lt.

Konkurso laureatai bus apdovanoti 2016 metų rugsėjo 10-11 d.

Šiaulių miesto780-ojo gimtadienio metu .

 

IX. APDOVANOJIMAI

 

Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais, padėkomis, rėmėjų dovanomis.

 

X. DARBŲ ATSIĖMIMAS

 

1. Pasibaigus konkursinių darbų parodai Šiaulių miesto viešosiose erdvėse, darbus, diplomus, padėkas ir pažymas bus galima atsiimti 2016m. rugsėjo 26 - 30 d. Šiaulių dailės mokykloje.

2. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę naudoti bet kokia apimtimi ir bet kur kitaip viešai skelbti darbus.

3. Autorių teisės ir/arba gretutinės teisės į darbus, organizatoriams suteikiamos visam laikui. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbo atsiuntimo.

4. Autorių asmeninės neturtinės teisės neperduodamos tretiesiems asmenims ir yra saugomos įstatymo.

 

 

 

 

Nuostatus parengė: Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Bičkienė

 

Darbus pristatyti adresu :

Šiaulių dailės mokykla

Gumbinės g.18

Šiauliai, LT-77166

 

Informacija teikiama:

tel.841 523961

El.p. svdm@splius.lt