Finansinės veiklos ataskaitos

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2019 metų II ir III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. finansinės ataskaitos.

2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

 

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014.

Finansinės veiklos ataskaita 2014.

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Dėl 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Finansinės būklės ataskaita.

2016 metų  III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų trečio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

Aiškinamasis raštas.

Finansavimo sumos.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2016 metų  II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas.

Finansavimo sumos.

Finansinės būklės ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos.

Kitos įmokos.

Veiklos rezultatų ataskaita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys