Priėmimas į mokyklą

Visus, visus vaikus, kurie mėgsta piešti ir, kurie nori išmokti piešti kviečiame ateiti mokytis į Šiaulių dailės mokyklą.

 

Būsimų mokinių dokumentai priimami nuo 2021 metų balandžio 1 d.

Šiaulių dailės mokykloje adresu Gumbinės g. 18. Šiauliai.

Informacija teikiama tel. 523961, 523950, 

elektroniniu paštu: svdm@splius.lt arba eglebickiene3@gmail.com

 

Mokykloje mokoma: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailėtyros.

Mokykloje vykdomos programos:

1. Ankstyvojo dailės ugdymo programa ( 7-9 m amžiaus vaikai) trukmė 3 metai, 4 pamokos per savaitę (erdvinė raiška, spalvinė – grafinė raiška).

Priimame be gebėjimų patikrinimo.

2. Pradinio dailės ugdymo programa (10-11 m amžiaus vaikai) trukmė 2 metai, 8 pamokos per savaitę ( piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija).

3. Pagrindinio dailės ugdymo programa (12 m ir vyresni mokiniai) trukmė 4 metai, 9 pamokos per savaitę ( piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra).

4. Kryptingo ugdymo dailės programa skirta dailės mokyklą baigusiems ir norintiems tobulinti įgūdžius mokiniams – 1 metai, 6 pamokos per savaitę (piešimas, tapyba).

Baigus pagrindinio dailės ugdymo kursą (4 metai), įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS MOKYKLĄ

Mokiniai į dailės mokyklą priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-04-27 patvirtintu “Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašu”.

Į ankstyvojo ugdymo programą priimami 7 -9 metų vaikai.

Į pradinio ugdymo programą priimami 10-11 metų vaikai.

Į pagrindinio ugdymo programą (mokslas trunka ketverius metus)  priimami 12 metų ir vyresni mokiniai.

Į išplėstinio ugdymo programą priimami pagrindinę ugdymo programą baigę mokiniai.

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

  • Prašymą pagal pateiktą formą;
  • Gimimo liūdijimo arba paso kopiją;

Prašymai mokytis mokykloje pateikiami nuo einamųjų metų balandžio 1 d.

Gegužės mėnesio paskutinę savaitę, paskirtą dieną vyksta kompozicijos ir spalvos pojūčių patikrinimas. Esant laisvų vietų, papildomas patikrinimas atliekamas rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę, paskirtą dieną.

Grupės formuojamos pagal mokinių amžių. Pagrindinio ugdymo IV kurso mokinių grupės formuojamos pagal mokinių pasirinktą dailės šaką.

del_priemimo_forma+n.rtf