Priėmimas į mokyklą

Visus, visus vaikus, kurie mėgsta piešti ir, kurie nori išmokti piešti kviečiame ateiti mokytis į Šiaulių dailės mokyklą.

 

Būsimų mokinių dokumentai priimami nuo 2021 metų balandžio 1 d.

Šiaulių dailės mokykloje adresu Gumbinės g. 18. Šiauliai.

Informacija teikiama tel. 523961, 523950, 

elektroniniu paštu: svdm@splius.lt arba eglebickiene3@gmail.com

 

Mokykloje mokoma: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailėtyros.

Mokykloje vykdomos programos:

1. Ankstyvojo dailės ugdymo programa ( 7-9 m amžiaus vaikai) trukmė 3 metai, 4 pamokos per savaitę (erdvinė raiška, spalvinė – grafinė raiška).

Priimame be gebėjimų patikrinimo.

2. Pradinio dailės ugdymo programa (10-11 m amžiaus vaikai) trukmė 2 metai, 8 pamokos per savaitę ( piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija).

3. Pagrindinio dailės ugdymo programa (12 m ir vyresni mokiniai) trukmė 4 metai, 9 pamokos per savaitę ( piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra).

4. Kryptingo ugdymo dailės programa skirta dailės mokyklą baigusiems ir norintiems tobulinti įgūdžius mokiniams – 1 metai, 6 pamokos per savaitę (piešimas, tapyba).

Baigus pagrindinio dailės ugdymo kursą (4 metai), įteikiamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DAILĖS MOKYKLĄ

Mokiniai į dailės mokyklą priimami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-04-27 patvirtintu “Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarkos aprašu”.

Į ankstyvojo ugdymo programą priimami 7 -9 metų vaikai.

Į pradinio ugdymo programą priimami 10-11 metų vaikai.

Į pagrindinio ugdymo programą (mokslas trunka ketverius metus)  priimami 12 metų ir vyresni mokiniai.

Į išplėstinio ugdymo programą priimami pagrindinę ugdymo programą baigę mokiniai.

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

  • Prašymą pagal pateiktą formą;
  • Gimimo liūdijimo arba paso kopiją;

Prašymai mokytis mokykloje pateikiami nuo einamųjų metų balandžio 1 d.

Grupės formuojamos pagal mokinių amžių. Pagrindinio ugdymo IV kurso mokinių grupės formuojamos pagal mokinių pasirinktą dailės šaką.

Prašymas dėl priėmimo į dailės mokyklą.