Kryptingo dailės ugdymo programa „Jaunimo dailės studija"

Informacinė kortelė  
Ugdymo trukmė 1-2 metai
Mokinių amžius Pagrindinio dailės ugdymo programą baigę mokiniai ir gimnazinių klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
Mokomi dalykai Piešimas, tapyba.
Pamokų skaičius per savaitę 6
Mokiniai kryptingo dailės ugdymo programos metu turi galimybę sukaupti savo atliktų mokomųjų ir kūrybinių darbų portfolio.

TIKSLAS

Formuoti ugdytinių sugebėjimą kurti, pasinaudojant įgytais piešimo bei tapybos įgūdžiais.

UŽDAVINIAI

Susipažinti su akademinio piešimo bei tapybos taisyklėmis ir pritaikyti jas kūryboje.
Kurti, naudojant įvairias piešimo, tapybos technikas ir medžiagas.
Eksponuoti darbus įvairiose erdvėse.

PROGRAMOS TURINYS

Piešimas

Siekiame sudaryti ir realizuoti kryptingo dailės ugdymo piešimo programą, atliepiančią individualius interesus ir poreikius (pasiruošimas stojamiesiems dailės egzaminams, individualus tobulėjimas, kūrybinių darbų realizavimas, kūrybinių darbų aplankų (portfolio) rengimas ir t.t.).
Programoje remiamasi akademinės dailės principais, kūrybinių užduočių interpretavimu, siekiama įtvirtinti konstruktyvaus piešinio ir kompozicijos pagrindus. Daiktinės ir erdvinės aplinkos studijose įsisavinami akademinio piešinio, linijinės perspektyvos, šviesotamsos dėsniai, susipažįstama su žmogaus portreto vaizdavimo piešinyje metodika. Atliekant individualias piešimo ir kompozicijos užduotis formuojamas meninis individualumas ir originalumas.

Tapyba

Programoje remiamasi akademinės dailės principais, kūrybinių užduočių interpretavimu, įtvirtinami spalvininkystės ir kompozicijos pagrindai.
Studijuojamos tapybos technikos ir technologijos. Atliekant individualias tapybos ir kompozicijos užduotis formuojamas meninis individualumas ir originalumas.


Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į jų amžių ir meninę brandą. Programa skirta 9–12 kl. mokiniams, norintiems išmokti akademinio piešimo bei tapybos pagrindų, pabendrauti su bendraminčiais, išmokti įsivertinti savo ir įvertinti draugų kūrybą.

Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 pamoka 14.50 – 15.35 val.
2 pamoka 15.40 – 16.25 val.
3 pamoka 16.30 – 17.15 val.
4 pamoka 17.25 – 18.10 val.
5 pamoka 18.15 – 19.00 val.
6 pamoka 19.05 – 19.50 val.

Naudojamas elektroninis dienynas www.manodienynas.lt

Kiekvienos dailės ugdymo dalyko programos uždaviniai, raiškos priemonės ir programų turiniai pateikiami įsakymo prieduose.

Už programos vykdymą dailės mokykloje atsakinga Gedutė Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50