Inventorizacijos komisija

Inventorizacijos komisijos  tikslas – atlikti metinę Šiaulių dailės mokyklos ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, bibliotekos fondo, įsipareigojimų bei skolų inventorizaciją.

Komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1. Jolita Udrienė Piešimo, kompozicijos mokytoja Pirmininkė
2. Viktorija Visockytė Piešimo, tapybos, kompozicijos mokytoja Narė
3. Dalvytis Udrys Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narys

4.

Justina Šabanaitė Sekretorė Narė
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50