Mokinių ugdymo karjerai veiklų vykdymo darbo grupė

Darbo grupės tikslas – bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, teikti konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams.

Darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Ugnius Ratnikas Kompozicijos, dailėtyros, tapybos mokytojas

Pirmininkas

2.

Vidmantas Zarėka Tapybos mokytojas

Narys

3.

Dainius Kulnys Skulptūros mokytojas Narys
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50