Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupė  

Darbo grupės tikslas – atlikti Šiaulių dailės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, kurio tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės  vertinimo uždaviniai yra:

 • rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
 • išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;
 • susitarti dėl mokyklos veiklos tobulinimo prioritetų;
 • aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

Atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo ir konfidencialumo principų.

Darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1. Gedutė Grigaliūnaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Arvydas Masiulis Skulptūros mokytojas Narys
3. Jolita Udrienė Piešimo, kompozicijos mokytoja Narė

4.

Dalvytis Udrys Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narys
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 14.50 – 15.35
 • 2. 15.40 – 16.25
 • 3. 16.30 – 17.15
 • 4. 17.25 – 18.10
 • 5. 18.15 – 19.00
 • 6. 19.05 – 19.50