Pedagoginių darbuotojų didaktinio, dalykinio konsultavimo darbo grupė

Darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1. Irena Šliuželienė Skulptūros, keramikos, piešimo, kompozicijos mokytoja Pirmininkė
2. Eglė Bičkienė Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja Narė
3. Rinaldas Damskis Kompozicijos, grafikos mokytojas Narys

4.

Daina Dambrauskienė Piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros  mokytoja Narė

5.

Jolita Udrienė Piešimo, kompozicijos mokytoja

Narė

6.

Dalvytis Udrys Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narys
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50