Šiaulių dailės mokyklos vardu gautos paramos priėmimo ir skirstymo  komisija

​Mokyklos vardu gautos paramos skirstymo komisijos tikslas – priimti rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Gauta parama prioriteto tvarka skiriama tokiems uždaviniams įgyvendinti:

 • mokinių saugumo užtikrinimui;
 • ugdymo kokybės gerinimui.

Komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1. Rinaldas Damskis Kompozicijos, grafikos mokytojas Pirmininkas
2. Dalvytis Udrys Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narys
3. Asta Norkuvienė Duomenų įvesties operatorė Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 14.50 – 15.35
 • 2. 15.40 – 16.25
 • 3. 16.30 – 17.15
 • 4. 17.25 – 18.10
 • 5. 18.15 – 19.00
 • 6. 19.05 – 19.50