Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo darbo grupė

Darbo grupės tikslas – padėti Šiaulių dailės mokyklos bendruomenei užtikrinti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, patyčių apraiškoms aplinką.

Darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Eglė Bičkienė Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja

Pirmininkė

2.

Gitana Kaltanienė Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytoja

Narė

3.

Jolita Udrienė Piešimo, kompozicijos mokytoja Narė
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50