Sveikatos ir emocinės gerovės stiprinimo darbo grupė

Darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Audronė Grosienė Dailėtyros, kompozicijos mokytoja

Pirmininkė

2. Daina Dambrauskienė Piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros  mokytoja Narė

3.

Ernesta Šimkienė Dailėtyros, tapybos mokytoja

Narė

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50