Ugdymo turinio tobulinimo metodinė darbo grupė

Darbo grupės tikslas – pritaikyti programų ugdymo turinį įvairių gebėjimų mokiniams, analizuoti  ugdymosi pokyčius, atlikti stebėjimą ir poveikio analizę.

Darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1. Vidmantas Zarėka Tapybos mokytojas Pirmininkas
2. Daina Dambrauskienė Piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros  mokytoja Narė
3. Gitana Kaltanienė Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytoja Narė
4. Arvydas Masiulis Skulptūros mokytojas Narys
5. Kristina Rupšienė Tapybos, piešimo, skulptūros, grafikos, dailėtyros mokytoja Narė
6. Vilius Šliuželis Skulptūros, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narys
7. Irena Šliuželienė Skulptūros, keramikos, piešimo, kompozicijos mokytoja Narė
8. Jolita Udrienė Piešimo, kompozicijos mokytoja Narė
9. Dalvytis Udrys Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narys
10. Viktorija Visockytė Piešimo, tapybos, kompozicijos mokytoja Narė

11.

Dainius Kulnys Skulptūros mokytojas Narys
12. Audronė Grosienė Dailėtyros, kompozicijos mokytoja Narė
13. Eglė Bičkienė Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja Narė
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50