Veiklos plano rengimo ir stebėsenos darbo grupė

Darbo grupės tikslas – rengti Šiaulių dailės mokyklos veiklos planą, vertinant svarbiausius mokyklos praėjusių metų pasiekimus, problemas, apibrėžiant veiklos tikslus ir uždavinius einamiems metams, numatytas priemones jiems įgyvendinti.

Darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1. Gedutė Grigaliūnaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Eglė Bičkienė Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja Narys
3. Rinaldas Damskis Kompozicijos, grafikos mokytojas Narė

4.

Vidmantas Zarėka Tapybos mokytojas Narys
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50