Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi dailės mokykloje mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Eglė Bičkienė Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja Pirmininkė
2. Daina Dambrauskienė Piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros  mokytoja Sekretorė
3. Gedutė Grigaliūnaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė
4. Daina Dambrauskienė Piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros  mokytoja Narė
5.

Rinaldas Damskis

Kompozicijos, grafikos mokytojas Narys
6. Audronė Grosienė Dailėtyros, kompozicijos mokytoja Narė
7. Arvydas Masiulis Skulptūros mokytojas Narys
8. Gitana Kaltanienė Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytoja Narė
9. Ugnius Ratnikas Kompozicijos, dailėtyros, tapybos mokytojas Narys
10. Kristina Rupšienė Tapybos, piešimo, skulptūros, grafikos, dailėtyros mokytoja Narė
11. Dalvytis Udrys Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narė
12. Ernesta Šimkienė Dailėtyros, tapybos mokytoja Narė
13. Vilius Šliuželis Skulptūros, kompozicijos, dailėtyros mokytojas Narys
14. Jolita Udrienė Piešimo, kompozicijos mokytoja Narė
15. Viktorija Visockytė Piešimo, tapybos, kompozicijos mokytoja Narė
16. Vidmantas Zarėka Tapybos mokytojas Narys
17. Akvilė Gulbinienė Piešimo, kompozicijos mokytoja Narė
18. Dainius Kulnys Skulptūros mokytojas Narys

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Aptarti praktinius švietimo organizavimo klausimus.
 • Svarstyti optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą.
 • Analizuoti ugdymo planų, mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų realizavimą.
 • Spręsti su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus.

Reglamentuojantys mokytojų tarybos dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 14.50 – 15.35
 • 2. 15.40 – 16.25
 • 3. 16.30 – 17.15
 • 4. 17.25 – 18.10
 • 5. 18.15 – 19.00
 • 6. 19.05 – 19.50