Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 2.91 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 203.62 KB
Ūkio dalies vedėjos pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:58:30 225.17 KB
Sekretorės pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 126.15 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Duomenų įvesties operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:37:45 126.42 KB
Kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas 187.42 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 232.72 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:15:02 240 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:05:35 140.93 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:13 143.85 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:46 141.2 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:34 139.54 KB