Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
2024 darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija 2024-02-26) 2024-02-26 12:35:37 15.3 MB
Šiaulių dailės mokyklos veiksmų kilus gaisrui planas 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 242.1 KB
IT saugumo politika 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 145.76 KB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje tvarka 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 184.04 KB
Mobingo atvejų nagrinėjimo tvarka 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 179.4 KB
Reagavimo į melagingus pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas potencialias grėsmes tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 205.6 KB
Kandidatų į Šiaulių dailės mokyklos darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 0.97 MB
Šiaulių dailės mokyklos decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 168.51 KB
Atlyginimo už Šiaulių dailės mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 137.39 KB
2023 m. darbo apmokėjimo sistema ( nauja redakcija 2023-02-21) 2024-02-26 12:35:37 205.84 KB
Šiaulių dailės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-26 12:35:37 144.53 KB
2022 m. darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija 2022-03-01) 2024-02-26 12:35:37 243.7 KB
2022 m. mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija 2022-11-11) 2024-02-26 12:35:37 154.36 KB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 241.53 KB
Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-26 12:35:37 34.35 KB
Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 m. 2024-02-26 12:35:37 45.46 KB
ŠDM IKT naudojimo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-26 12:35:37 1.81 MB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 78.63 KB
Mėnesinis mokestis už vaikų papildomą ugdymą 2024-02-26 12:35:37 16.46 KB
Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 137.39 KB