Viešieji pirkimai
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Šiaulių dailės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022 m. 2023-10-26 09:36:16 308.26 KB
Šiaulių dailės mokyklos prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2023-10-26 09:36:16 392.61 KB
Šiaulių dailės mokyklos decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 168.51 KB
Šiaulių dailės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-26 12:35:37 144.53 KB
Pirkimo planai
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos 2023 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimu plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:16:11 1.76 MB
2023 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas I 2023-10-26 09:39:49 929.26 KB
2023 m. Viešųjų pirkimu plano papildymas II 2023-10-26 09:39:49 1.01 MB
2023 m. Viešųjų pirkimu plano papildymas III 2024-01-04 15:33:54 1.09 MB
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos 2024 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimu plano patvirtinimo 2023 m. 2024-01-04 15:34:23 2.75 MB