Darbo užmokestis

2024 m. I ketv. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) grupė Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
        2024 m. I ketvirtis 2023 m.
1. Admistracija Direktorius 3,00 3435,69 2946,57
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Ūkio dalies vedėjas
2. Specialistai Duomenų įvesties operatorius 3,50 1587,81 1341,14
Kompiuterių sistemų inžinierius
Bibliotekininkas
Sekretorius
3. Mokytojai Mokytojas 14,65 2001,98 1635,91
4. Aptarnaujantys darbuotojai Valytojas 6,00 935,55 866,05
Kiemsargis
Darbininkas
Budėtojas
Atnaujinta: 2024-04-09
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50