Priėmimas į mokyklą

Visus, visus vaikus, kurie mėgsta piešti ir kurie nori išmokti piešti, kviečiame ateiti mokytis į Šiaulių dailės mokyklą

Būsimų mokinių dokumentai priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. Šiaulių dailės mokykloje adresu Gumbinės g. 18B, Šiauliai.

Informacija teikiama tel.  (8 689) 59 555 (raštinė), (8 636) 23 533 (pavaduotoja ugdymui), elektroniniu paštu: svdm@splius.lt arba svdm.ugdymas@smail.lt  

Mokinių priėmimas į Šiaulių dailės mokyklą

Mokiniai į Šiaulių dailės mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-89 (toliau – Aprašas). Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintas  Mokinių priėmimo į dailės mokyklą tvarkos aprašas 2023 m (2023-03-20).pdf

 • Į ankstyvojo ugdymo programą priimami 7–8 metų vaikai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 
 • Į pradinio ugdymo programą priimami 9–11 metų vaikai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
 • Į pagrindinio ugdymo programą (mokslas trunka ketverius metus)  priimami 12 metų ir vyresni mokiniai. Organizuojamas gebėjimų patikrinimas.
 • Į (kryptingojo) išplėstinio ugdymo programą priimami pagrindinę ugdymo programą baigę mokiniai. Gebėjimų patikrinimas nėra organizuojamas. 

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į Šiaulių dailės mokyklą, pateikia:

 • Prašymą pagal pateiktą formą (atsisiųsti >>Prašymas priimti į dailės mokyklą.docx;. Prašymo nuoroda:  >>https://forms.gle/nSiPthDFF2WLRhRPA 
 • Formą dėl mokinio duomenų tvarkymo (atsisiųsti >>Forma mokinio duomenų tvarkymas.docx;
 • Gimimo liudijimo arba paso kopiją.
 • Būsimi pradinio (9–11 metų vaikai) ir pagrindinio (12 metų ir vyresni) ugdymo programų mokiniai pateikia kūrybinių darbų aplanką (portfolio). Darbų vertinimo data – 2024 m. birželio 7 d., darbus vertins mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. Kitas mokinių priėmimo etapas organizuojamas iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. 

Nepamiršti 2024 m. rugsėjo 1 d. atvykti į mokyklos raštinę – pasirašyti mokymosi sutarties. 

Jeigu mokinys metus ar daugiau darė pertrauką – nesimokė, jis priimamas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. be gebėjimų patikrinimo, patikslinant duomenis apie ankstesnį mokymąsi Šiaulių dailės mokykloje (duomenų tikslinimas su Mokinių registru užtrunka 1–3 d. d.). 

Prašymai mokytis mokykloje pateikiami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. Prašymus galima pateikti raštinėje arba el. paštu svdm@splius.lt (dokumentus pasirašius mobiliuoju (kvalifikuotu) parašu). Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima >>čia arba >>čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima >>čia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJA MOKINIAMS, KURIE PATEIKĖ PRAŠYMĄ DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLĄ:

Sveikiname naujai tapusiu Šiaulių dailės mokyklos mokiniu. 2023–2024 m. m. grupių sąrašai skelbiami Šiaulių dailės mokykloje rugsėjo 1 d.

Tikslų mokinių ir tėvelių susirinkimų laiką skelbsime Šiaulių dailės mokyklos interneto svetainėje www.sdailesmokykla.lt ir mokyklos FB paskyroje.

Užsiėmimams reikia turėti: grafito pieštukų, trintuką, guašo rinkinį (6–12 spalvų), teptukus. Pagrindines priemones (popierių, molį, akrilo dažus) perka Šiaulių dailės mokykla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papildomas priėmimas į laisvas ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio I kurso programų vietas organizuojamas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 19 d. 

 • Būsimi pradinio (9–11 metų vaikai) ir pagrindinio (12 metų ir vyresni) ugdymo programų mokiniai pateikia vieną darbą, atliktą su pasirinkta technika, laisva tema. Darbų vertinimo data – 2024 m. rugsėjo 20 d., darbus vertins Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prašymus galima pateikti raštinėje arba el. paštu svdm@splius.lt (dokumentus pasirašius mobiliuoju (kvalifikuotu) parašu). Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupės formuojamos pagal mokinių amžių. Pagrindinio ugdymo IV kurso mokinių grupės formuojamos pagal mokinių pasirinktą dailės šaką.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Norint, kad Jūsų vaiką išbrauktume iš mokinių sąrašų, reikia pranešti Šiaulių dailės mokyklos administracijai, atsiunčiant užpildytą prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų el. paštu  svdm@splius.lt.

   Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų reikėtų pristatyti iki mėnesio pabaigos, kitu atveju – pvz., pateikus prašymą mėnesio viduryje, pabaigoje ir pan., iš sąrašų galėsime išbraukti tik mėnesio pabaigoje ir už šį mėnesį buhalterija (Šiaulių dailės mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Šiaulių Apskaitos centras (toliau – ŠAC)) skaičiuos įmoką už mokslą. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mėnesinis mokestis už vaikų papildomą ugdymą:

    Vadovaujantis 2019 m. liepos 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-302 nustatyta, kad už vaikų papildomą ugdymą Šiaulių dailės mokykloje mokama:

 • Ankstyvojo dailės ugdymo programą – 5,00 Eur / mėn.
 • Pradinio dailės ugdymo programą – 13,00 Eur / mėn.
 • Pagrindinio dailės mokymo programą – 13,00 Eur / mėn.
 • Kryptingo dailės ugdymo programą – 5,00 Eur / mėn.  
  (Už kiekvieną mokslo metų mėnesį).

Tėvų įmokų už ugdymą Šiaulių dailės mokykloje surinkimo sąskaitos Nr. LT627300010091484975.

Atliekant pavedimą į nurodytą mokyklos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje pateikiama ši informacija:

 • Mokinio vardas, pavardė;
 • Mokinio grupė;
 • Mokėtojo kodas, kuris nurodomas kvito dešianiajame šone (SVM2123xx).

   Mokestis nemokamas, jei vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą. Ši tvarka reglamentuoja šeimų, turinčių mažas pajamas, atleidimą nuo užmokesčio už vaikų papildomą ugdymą visų tipų papildomo ugdymo įstaigose.

Dokumentai

Priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 241.53 KB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 78.63 KB
Mokinių priėmimo į dailės mokyklą tvarkos aprašas 2023 m (2023-03-20) 2023-10-15 12:02:47 3.02 MB
Forma mokinio duomenų tvarkymas 2024 m. 2024-05-21 11:54:52 19.74 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų 2023-11-23 23:33:29 14.31 KB
Prašymas priimti į dailės mokyklą 2024-05-21 11:48:58 27.04 KB

Atnaujinta: 2024-06-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 14.50 – 15.35
 • 2. 15.40 – 16.25
 • 3. 16.30 – 17.15
 • 4. 17.25 – 18.10
 • 5. 18.15 – 19.00
 • 6. 19.05 – 19.50