Dailės mokymas

Šiaulių Dailės mokyklos ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo  programos grindžiamos bendrosiomis Dailės mokyklų programinėmis nuostatomis. Jomis remdamasi Dailės mokykla sudaro savo programą.

Dailės mokyklos programą sudaro rekomenduojamų meninio /dailės/ ugdymo problemų, sričių, temų visuma. Kartu programa palieka galimybę kiekvienam mokytojui pasirinkti ugdymo turinį, metodus, raiškos būdus, medžiagas ir technologijas, atsižvelgiant į mokyklos galimybes, tradicijas, mokytojų pasirengimą bei moksleivių individualius poreikius ir gebėjimus.

Ugdymo programos

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50