Ankstyvojo dailės ugdymo programa „Dailės paslaptys"

Informacinė kortelė  
Ugdymo trukmė 2 metai
Mokinių amžius 7–8 metų
Mokomi dalykai Spalvinė grafinė raiška ir erdvinė raiška.
Pamokų skaičius per savaitę 4
Priėmimas Priimami jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniai be gebėjimų patikrinimo.

TIKSLAS

Ugdyti dvasinius ir kūrybinius gebėjimus, suteikti bendrąją meninę kompetenciją, atitinkančią mokinio amžiaus tarpsnį.

UŽDAVINIAI

Mokytis kūrybingai reikšti savo mintis, taikant įvairias dailės priemones, būdus, technikas.
Ugdyti gebėjimą stebėti ir vertinti aplinką meniniu požiūriu.
Tobulinti gebėjimą mokytis dailės teorijos ir praktikos.

PROGRAMOS TURINYS

Spalvinė grafinė raiška

Mokiniai supažindinami su grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos priemonių ir elementų įvairove: linija, dėme, forma, spalva. Kuriamos grafinės kompozicijos pieštukais, tušu, gratažo, monotipijos technikomis, plunksnele.
Mokiniai mokomi stebėti aplinkinį pasaulį, tyrinėti pasirinktus objektus, spontaniškai kelti vizualias idėjas, kurti, išradinėti, patirti teigiamų emocijų ir atradimo džiaugsmą. Puoselėjamas vaikų kūrybos individualumas.

Erdvinė raiška

Įgyjami pradiniai lipdymo iš molio ir modelino įgūdžiai, lipdomos erdvinės formos.
Atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, mokiniai supažindinami su erdvinės plastikos medžiagomis ir jų savybėmis, raiškos priemonėmis, kūrinio forma ir tektonika. Vyksta kūrybinės improvizacijos lipdymo įgūdžiams lavinti.

Pabaigę neformaliojo švietimo programą ,,Dailės paslaptys“, mokiniai bus susipažinę su esamomis mokykloje mokymo priemonėmis (įvairiais dažais, teptukais, moliu, grafikos staklėmis), įgiję dailės pažinimo pradmenis.

Pamokų laikas:

Pamoka Laikas
0 pamoka 14.15 – 14.50 val.
1 pamoka 15.00 – 15.35 val.

Naudojamas elektroninis dienynas www.manodienynas.lt

Kiekvienos dailės ugdymo dalyko programos uždaviniai, raiškos priemonės ir programų turiniai pateikiami įsakymo prieduose.

Už programos vykdymą dailės mokykloje atsakinga Gedutė Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50