Pradinio ugdymo dailės programa

Informacinė kortelė  
Ugdymo trukmė 3 metai
Mokinių amžius 9–11 metų
Mokomi dalykai Piešimas, tapyba, grafika ir skulptūra.
Pamokų skaičius per savaitę 8
Priėmimas Vykdomas gebėjimų patikrinimas.*

*Mokiniai, baigę ankstyvojo dailės ugdymo programą, į pradinio dailės ugdymo programą priimami be gebėjimų patikrinimo.

TIKSLAS

Padėti mokiniams įgyti, nuosekliai ir sistemingai ugdyti dailės srities meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius.
Darbo įgūdžių formavimas.
Individuali spontaniška raiška, kūrybiškumo ir fantazijos skatinimas.
Galimybė išskirtinių gabumų dailei mokiniams aktyvia kūrybine veikla plėtoti dailės raiškos patirtį, tyrinėti skirtingų dailės šakų raiškos būdus, priemones, technikas ir technologijas.
 

UŽDAVINIAI

Supažindinti mokinius su visomis dailės šakomis, medžiagomis ir priemonėmis. Siekti, kad per dailės raiškos pamokas mokiniai, atlikdami kūrybines užduotis mokytųsi atrasti idėjų aplinkoje, kitų kūryboje, vizualiniuose reiškiniuose; keldami ir įgyvendindami kūrybos idėjas lavintųsi fantaziją, vaizduotę, kritinį mąstymą.
 

PROGRAMOS TURINYS

Piešimas

Mokiniai supažindinami su spalvinėmis piešimo priemonėmis ir technikomis. Puoselėjamas vaikų kūrybos individualumas. Piešiami realūs ir konkretūs objektai tonais ar dėmėmis.

Tapyba

Mokomi dirbti įvairiomis tapymo priemonėmis, medžiagomis. Supažindinami su skirtingomis atlikimo technikomis. Formuojami pirminiai stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžiai. Mokomi tapybinio aplinkos suvokimo ir perteikimo. Puoselėjamas vaikų kūrybos spontaniškumas ir individualumas.

Grafika

Mokiniai supažindinami su grafika, kaip meno šaka, grafikos medžiagomis ir priemonėmis. Siekiame, kad per grafinės raiškos pamokas mokiniai, atlikdami kūrybines užduotis mokytųsi atrasti idėjų aplinkoje, kitų kūryboje, vizualiniuose reiškiniuose; keldami ir įgyvendindami kūrybos idėjas lavintų fantaziją, vaizduotę, kritinį mąstymą.

Skulptūra

Analizuojami erdvinės plastikos raiškos būdai ir priemonės. Kuriami lakoniškos emocijos objektai erdvinėje plastikoje.

Pradinio dailės ugdymo programa Šiaulių dailės mokykloje praplečia pradinio bendrojo ugdymo meninio ir technologinio ugdymo sritį.

Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 pamoka 14.50 – 15.35 val.
2 pamoka 15.40 – 16.25 val.
3 pamoka 16.30 – 17.15 val.
4 pamoka 17.25 – 18.10 val.
5 pamoka 18.15 – 19.00 val.
6 pamoka 19.05 – 19.50 val.

Naudojamas elektroninis dienynas www.manodienynas.lt

Kiekvienos dailės ugdymo dalyko programos uždaviniai, raiškos priemonės ir programų turiniai pateikiami įsakymo prieduose.

Už programos vykdymą dailės mokykloje atsakinga Gedutė Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50