Mokytojai2

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Eglė Bičkienė Tapybos, kompozicijos, grafikos mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Mokytoja, profesionaliai, nuosekliai ir kruopščiai mokanti vaikus stebėti mus supantį pasaulį, mąstyti ir svajoti. Mokinių sukurti darbai savo dvasia artimi mokytojos kūrybai.
Dailininkė – grafikė, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė. Jos kūrybinių darbų ekspozicijos keliauja po Šiaulių, bei Lietuvos miestų ir miestelių galerijas. Eglė, panaudodama nėrinių detales, įpindama netikėtus akcentus, savo darbuose puoselėja ir nauju rakursu pateikia mūsų kultūros paveldą.
Mokytojos kredo: sėkmingos pamokos formulė - rami kūryba + sveika ironija + nefamiliarus draugiškumas.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Daina Dambrauskienė Piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė. 
Dailininkė – tekstilininkė. Kūrybiniai ieškojimai - atsargūs, tuo pačiu įdomūs pasirinktomis detalėmis, kartais neįtikėtini, bet visada pavykę medžiagų ir technikų derinimai.
okytojos pamokos – kaip tekstilės plevenimas. Ramus, dalykiškas kalbėjimas nuteikia mokinius meditatyvinei kūrybai, tuo pačiu – tai darbas, tyrinėjimas, bendravimas, spalvų, bei linijų džiugesys. Mokytojos ir jos mokinių darbuose randame subtilų ir atsakingą požiūrį į siekiamą rezultatą.
Mokytojos kredo: pamatyti ir priimti kiekvieną vaiką, kaip laisvą individualų kūrėją, neužgožiant jo savo taisyklėmis.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Rinaldas Damskis Kompozicijos, grafikos mokytojas

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas metodininkas. 
Mokytojas, subtiliai vedantis vaikus į meno pasaulio pažinimą, kviečiantis improvizuoti ir parodyti savo darbuose detales, duodančias akstiną empatijai. Jo vadovaujamų mokinių darbai atspindi itin plačią naudojamų grafikos technikų įvairovę.
Dailininkas – grafikas, tapytojas. Jo kūriniuose galima matyti ironišką požiūrį į mus supančios aplinkos reiškinius, į sudėtingus žmogiškųjų santykių labirintus.
Mokytojo kredo: jumoro jausmas, gera nuotaika padeda susikalbėti su pačiu didžiausiu paniurėliu.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Audronė Grosienė Dailėtyros, kompozicijos mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė.
Gidė širdyje ir pedagogė iš pašaukimo. Išvaikščioti nuošaliausi mūsų miesto takeliai, turtinga kelionių po Lietuvą ir visą pasaulį patirtis. Meno ir istorijos studijavimas išsiskleidžia darbe, kurio negalima pavadinti darbu. Tai - gyvenimas.
Pamokose ji su vaikais kantriai ir dėmesingai keliauja per meno pasaulį, o suaugusiesiems, vesdama ekskursijas, rodo pasaulyje meną. Audronei, įvertinus jos veiklą, pelnytai buvo suteiktas Lietuvos 2013 metų gidės vardas.
Mokytojos kredo: žvelk į pasaulį, tarsi jame nebuvai.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Akvilė Gulbinienė Piešimo, kompozicijos mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja.
Fotomenininkė. Darbuose minimalizmas, aiškios formos, neperkrautas vaizdas, negausios detalės, lakoniška kompozicija, užuominos apmąstymui. Šiame kūrybos etape domina vaiko pasaulis, kuris tampriai siejasi su pedagoginiu darbu.
Mokytoja užsibrėžtų tikslų siekia lygiaverčiais, ramiais pokalbiais, laviruoja tarp siekiamo rezultato ir asmenybės laisvės, skatina individualią kūrybą ir motyvų paieškas. Visada patardama, palaikydama ir pastūmėdama kiekvieną mokinį pirmyn, ji pelno draugystę ir pagarbą.
Mokytojos kredo: sukurti meną iš kasdienybės. 
Foto Akvilės Gulbinienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Gitana Kaltanienė Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dailininkė – grafikė, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė. Aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose kūrybos pleneruose, laiko tėkmėje keičiasi jos darbų ciklai, kurie keliauja ekspozicijomis po visą mūsų šalį. Domina kultūros paveldas, gamtos detalės, filosofinės istorijos ir visa tai išreiškiama darbo technikų kaitoje ir įvairovėje.
Mokytojos ir dailininkės mąstysena vientisa. Jos braižą galima pažinti mažųjų ir suaugusiųjų mokinių darbuose. Tuo pačiu niekada neperžiangiama jautri riba tarp mokytojo autoriteto ir mokinio individualumo, bei savasties puoselėjimo.
Mokytojos kredo: puoselėti saviraiškos laisvę, tyrinėjant meno įvairovę.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Dainius Kulnys Skulptūros mokytojas

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas.
Dailininkas, juvelyras, dizaineris. Jo kūriniai dažnai būna skirti konkrečiam adresatui, kaip talismanai vaikams ar gyvenimo bendrakeleiviams. Į kūrybinį procesą autorius visada įtraukia užsakovą. Tokiu būdu nepažįstami žmonės tampa idėjos bendraautoriais, o Dainius, puikiai įvaldęs brangiųjų metalų ir akmenų apdorojimo amatą, dizaineriu – visuomenės meninės kultūros formuotoju. Mokytojas formos meistrystę išradingai perduoda mokiniams. Vaikų darbuose galima matyti mokytojo ir mokinio mąstymo vienovę.
Mokytojo kredo: būk tuo, kuo pasirinkai būti.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Arvydas Masiulis Skulptūros mokytojas

Neformaliojo vaikų švietimo vyr. mokytojas.
Mokytojas, į pamokas ateinantis su didžiuliu kraičiu idėjų, pasiūlymų ir techninio sprendimo variantų. Jo mokiniai nejučia užsikrečia kūrybiniu azartu, o drąsa klysti, auginti ir modeliuoti formą leidžia vaikams sukurti stebinančio dydžio keramikos kompozocijas.
Dailininkas – tapytojas. Drobėse kuriamais lakoniškais siužetais jis kalba, filosofuoja, klausia, siūlydamas žiūrovui susidaryti savo nuomonę ir pasiginčyti su autoriumi. Tapytojas, dėstantis mokiniams formos meną, dažnai ir pats nevengia paskaptuoti medį, ar palipdyti iš molio.
Arvydo kredo: pažadinti norą ir ryžtą mokytis visą gyvenimą.
Foto Irenos Šliuželienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ugnius Ratnikas Kompozicijos, dailėtyros, tapybos mokytojas

Neformaliojo vaikų švietimo vyr. mokytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dailininkas – tapytojas, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys. Jo kūryboje saikingos, konceptualios kompozicijos ir objektai plokštumoje bei erdvėje kviečia skaityti mintį ir pasinerti į būties apmąstymus drauge su autoriumi.
Mokytojas meno filosofinį požiūrį perkelia į pamokas su mokiniais. Jų darbuose šalia to, ką vadiname komponavimo taisyklėmis ir spalvininkyste, galima jausti vaiko, jauno žmogaus paliktus nuotaikos, vietos po saule paieškų ženklus.
Mokytojo kredo: Kurti – tai ugdyti gebėjimą kasdienybėje atrasti staigmenas, netikėtus kelius.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Kristina Rupšienė Tapybos, piešimo, skulptūros, grafikos, dailėtyros mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja.
Mokytoja. Visada pozityvi, energinga, pilna idėjų, paprasta ir kukli. Vaikus moko atkaklumo ir kantrybės, siekiant norimo kūrybinio rezultato. Įprastos chrestomatinės žinios jos pamokose tampa įdomiomis šių dienų mokiniams suprantamomis ir priimtinomis istorijomis.
Pristatydama savo kūrybą, ji leidžia save pažinti ne tik kaip mokytoją, bet ir kaip dailininkę – grafikę, savitą personažų stilizuotoją ir kūrėją. Švari linija, dekoruotos plokštumos ir lakoniškai vaizduojami veikėjai tampa jos vizitine kortele.
Mokytojos kredo: kūryba – tai kelias, kuriame kasdien randi dalelę savęs.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ernesta Šimkienė Dailėtyros, tapybos mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja.
Fotomenininkė, dailėtyrininkė. Asmeninė kūrybinė išraiška – tik menkas dėmuo žvelgiant į veiklos visumą. Ji ženkliai inspiruoja miesto kūrybinį gyvenimą: organizuoja, kuruoja parodas, koordinuoja meno procesus, publikuoja tekstus apie meną bei formuoja vizualinę Šiaulių kalbą.
Mokytoja – vaikštantis pasaulio ir dailės pažinimo lobis. Mokiniai, atėję į pamokas atlikti paprasčiausios užduoties, pedagoginės meistrystės ir patirties dėka nukeliauja į vis naujus, dar nepažintus pasaulius.
Mokytojos kredo: Ars longa, vita brevis (Menas amžinas, gyvenimas trumpas).
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Irena Šliuželienė Skulptūros, keramikos, piešimo, kompozicijos mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dailininkė – keramikė, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė. Nuo pirmųjų pamokų dar besimokant dailės mokykloje, susirgo keramika ir visai nenori pasveikti. Bėgant laikui, keičiasi darbų formos, stilistika, dydžiai, techninės galimybės, tik kūrybos džiaugsmas visada išlieka laukiamas ir truputį netikėtas. Jaučiasi laiminga, galėdama savo keramikos patirtį perteikti mokiniams.
Beje, visada smalsu pabandyti save ir kitose dailės šakose. Kartais pavyksta.
Mokytojos kredo: pasitelkus išmonę, galima rasti išeitį kebliausioje situacijoje.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Vilius Šliuželis Skulptūros, kompozicijos, dailėtyros mokytojas

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas metodininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dailininkas – grafikas, tapytojas, keramikas, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys, tarptautinių parodų bei plenerų dalyvis. Jo kūrybiniai, virtuoziški keramikos sumanymai ženklina Lietuvos bei kitų šalių miestų teritorijas. Vilius labai tampriai bendrauja su Latvija, kur lipdomos, degamos ir eksponuojamos didžiulio formato šamoto skulptūros.
Mokytojas nuosekliai perduoda mokiniams savo meistrystės įgūdžius ir patirtis. Vaikai visada nekantriai laukia jo pamokų. Turininga ir plati bendravimo amplitudė ugdo mokinių emocinį raštingumą ir socialinį imunitetą.
Mokytojo kredo: gyventi, mylėti, mokytis ir tobulėti žaidžiant.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Jolita Udrienė Piešimo, kompozicijos mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjos statusas.
Mokytoja, kantriai ir jautriai prisiliečianti prie mokinio asmenybės ir jo vaizduotės, dėstant tokį paprastą ir neįmantrų piešinio konstravimą, bei grafito šviesotamsos abėcėlę. O tada suklesti meistrystė, kuri įgalina išlaisvinti minties vizualizavimą. Ateina mokiniai į pamokas ir užsimiršta...
Dailininkė – grafikė. Darbai skamba kaip haiku – švariai, trumpai, paprastai, aiškiomis ir konkrečiomis detalėmis, užbaigta mintimi. Patosą, ilgus meninius pamąstymus bei žiūrovui skirtus pamokymus pasilieka kažkur giliai, sau.
Mokytojos kredo: kūryboje visada yra galimybė nustebinti net save.
Foto Akvilės Gulbinienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Dalvytis Udrys Tapybos, kompozicijos, dailėtyros mokytojas

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas metodininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dailininkas – tapytojas, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys, žinomas ir atpažįstamas Šiaulių, bei Lietuvos meno mylėtojų bendruomenėje. Drobėse skaidomomis dėmėmis ir linijomis, pasirinktu koloritu jis tarsi fiksuoja ir sustabdo laiką, žiūrovo sąmonėje visada įrašydamas pozityvą.
Mokytojas savo pamokose neša kūrybinės laisvės vėliavą, tuo pačiu, tarsi netyčia mokydamas tapymo ir piešimo abėcėlės. Parodydamas ir pagirdamas vaikus už pavykusius darbus, jis puoselėja kiekvieno mokinio individualumą.
„Norėdamas būti ir išlikti, privalai judėti. Kitaip imsi senti greičiau, negu spėsi ką nors nuveikti“ – tokia yra Dalvyčio Udrio gyvenimo ir kūrybos strategija.
Foto Irenos Šliuželienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Viktorija Visockytė Piešimo, tapybos, kompozicijos mokytoja

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dailininkė – tapytoja, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė. Darbuose linijų ir nuotaikingų dėmių, dėmelių kompozicijos susilieja į abstrakčius apmąstymų ar gamtos motyvų vaizdinius, spalvų virpėjimas transliuoja žiūrovui pačias įvairiausias nuotaikas.
Žaidimų drobėje filosofiją mokytoja perduoda savo mokiniams. Mokytoja džiaugiasi vaikų menine išraiška, kiekviena pavykusia detale ir skatina pasitikėti savimi, ieškoti, kurti, dalintis, pasitelkus kantrybę kūrybiniame darbe.
Foto Akvilės Gulbinienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Vidmantas Zarėka Tapybos mokytojas

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dailininkas – tapytojas, Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys, surengęs gausybę kūrybos personalinių parodų, savo darbais garsina Šiaulius ir Lietuvą plačiame pasaulyje, ne kartą yra įvertintas ir apdovanotas. Jo tapybos darbai, perėję minčių ir technologinių procesų įvairovę, tampa šių dienų kultūros dokumentu.
Mokytojas myli savo darbą su vaikais. Dalykiškai perteikdamas pagrindines spalvų dermės ir komponavimo taisykles, padeda atsiskleisti gebėjimams ir parodo jų galimybes. Pamokos ypatingai vertingos vyresniesiems mokiniams, besiruošiantiems studijuoti dailę aukštojoje mokykloje.
Vidmanto kredo: mene nėra tokios klaidos, kad negautum sau naudos.
Foto Gitanos Kaltanienės.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Dokumentai

Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:15:02 240 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50