Kokybės vadybos sistema

Šiaulių dailės mokykla nuo 2024 metų diegia Kokybės vadybos sistemą, paremtą bendrojo vertinimo modeliu (angl. Common Assessment Framework, CAF - BVM). Tai kokybės vadybos įrankis, skirtas tobulinti visos Europos viešojo sektoriaus organizacijų veiklą.

Šiaulių dailės mokykla taikydama Bendrojo vertinimo modelį remiasi prielaida, kad tai sistema, kuri užtikrina visų procesų ir jų rezultatų kokybę bei nuolatinį jos tobulinimą.

Modelis suteikia galimybę vienu metu pažvelgti  į organizaciją iš skirtingų pusių, atlikti holistinę organizacijos veiklos analizę. Tai įsivertinimo metodas, savo turiniu artimas daugumai visuotinės kokybės vadybos modelių.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490 patvirtintas „Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas“, kuriuo remiantis 2024 m. sausio 30 d. Mokytojų tarybos posėdžio Nr. PT-1 nutarimu buvo nuspręsta pritarti Bendrojo vertinimo modelio (BVM) taikymui.

Bendrojo vertinimo modelį (BVM) reglamentuojantys dokumentai

https://www.svcentras.lt/bvm-reglamentuojantys-dokumentai/

Bendrojo vertinimo modelio diegimas (BVM):

https://www.svcentras.lt/category/bendrojo-vertinimo-modelio-diegimas-bvm/page/2/

Šiaulių dailės mokyklos veiklos kokybės vadybos sistemos įsivertinimo ir viešinimo etapų ir žingsnių planas:

 

2024-01-04 Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta Bendrojo vertinimo modelio/kokybės vadybos procedūrų koordinatorė, veiklos tobulinimui ir stebėsenos plano įgyvendinimui, viešinimui ir komunikacijai su išoriniais ir vidiniais suinteresuotais asmenims atsakinga  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gedutė Grigaliūnaitė. Sudaryta ir patvirtinta Šiaulių dailės mokyklos Veiklos kokybės vadybos įsivertinimo grupės sudėtis: mokytojos Irena Šliuželienė, Eglė Bičkienė. Gitana Kaltanienė.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-02-08
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50