Misija, vizija

Šiaulių dailės mokykla – nuo 1967 m. veikianti dailės ugdymo įstaiga, turinti aiškią kryptį ir atvirą bei šiuolaikišką požiūrį į besikeičiančią aplinką bei ugdymo poreikius. Mokykloje dirba profesionalūs dailininkai ir patyrę mokytojai. Mokymas Šiaulių dailės mokykloje apima mokymo pakopas nuo ankstyvojo dailės ugdymo iki gimnazinių klasių. Mokykla turi keturias ugdymo programas skirtingo amžiaus ir pasirengimo mokiniams.

Šiaulių dailės mokyklos misija - ugdyti menu ir mokyti dailės visų amžiaus tarpsniu norinčius mokinius, atsižvelgiant į jų patirtį dailėje, individualius gebėjimus ir fizines galias.

Šiaulių dailės mokyklos vizija - šiuolaikiška humanistinė permanentinio dailinio ugdymo mokykla, siekianti visuotinės kokybės, kurianti kokybiškos, atitinkančios Europos sąjungos modernios mokyklos medelį. Dailės mokykla - kultūros ir švietimo organizacija, kuri skatina miesto gyventojų kūrybines galias ir saviraiškos siekius. 

MŪSŲ VERTYBĖS IR STIPRYBĖS

• PROFESIONALUS POŽIŪRIS Į DAILĖS UGDYMĄ

Siekiame ugdyti kūrybinį mąstymą, puoselėjame produktyvų bendravimą, orientuojamės į visapusiškesnį asmenybės lavinimą. Dailės mokykloje teikiame specifines dailės žinias, ugdome asmenybes, kuriame galimybes atsiskleisti individualybei, talentui, dalyvauti kultūriniame kontekste plačiąja prasme.

• MOKYKLA – ANTRI NAMAI

Užtikriname sveiką ir saugią fizinę, emocinę ir psichologinę aplinką visiems mokiniams ir mokytojams, kurie kurdami gali nurimti, susikaupti, jaustis gerai.

• VISI VAIKAI GABŪS IR TALENTINGI

Orientuojamės į kiekvieno vaiko asmeninę pažangą, puoselėjame turimą potencialą, padedame atsiskleisti talentams bei gabumams.

• VIRŠ 50 METŲ UGDYMO PATIRTIS

Mokykloje dirba dailininkai profesionalai, mokytojai, mokytojai metodininkai, kurie pasitelkdami savo asmeninę patirtį kuria kūrybišką atmosferą ir mokyklos tradicijas. Mokyklą baigė daug Šiaulių apskrities ir Lietuvos žinomų menininkų bei sėkmingų kūrybiškų asmenybių. Mokyklos mokytojai dalinasi ekspertine patirtimi su kitais pedagogais, aktyviai dalyvauja pedagogikos ir kultūros lauko vyksme.

• MOKYKLA – KULTŪROS ŽIDINYS

Mokykloje nuolat vyksta mokinių, mokytojų parodos į kurias kviečiame visą miesto ir regiono bendruomenę. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su kitomis miesto įstaigomis dalindamasi savo pasiekimais, eksponuodama ir pristatydama kūrybinius darbus. Mokyklos vykdomi tęstiniai renginiai ir projektai telkia bendruomenę ir nuolat plečia edukacinės veiklos formas.

 

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50