Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių dailės mokyklos nuostatai 2023 m. 2023-10-25 23:07:30 279.69 KB
Šiaulių dailės mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-10-25 23:07:30 5.33 MB
Šiaulių dailės mokyklos el. dienyno nuostatai 2022 m. 2024-01-25 17:50:31 572 KB
Šiaulių Dailės mokyklos Pedagogų etikos kodeksas 2022 m. 2024-01-25 17:53:52 229.61 KB
Tvarkų aprašai
2024 darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija 2024-02-26) 2024-02-26 12:35:37 15.3 MB
Šiaulių dailės mokyklos veiksmų kilus gaisrui planas 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 242.1 KB
IT saugumo politika 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 145.76 KB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje tvarka 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 184.04 KB
Mobingo atvejų nagrinėjimo tvarka 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 179.4 KB
Reagavimo į melagingus pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas potencialias grėsmes tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 205.6 KB
Kandidatų į Šiaulių dailės mokyklos darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 0.97 MB
Šiaulių dailės mokyklos decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 168.51 KB
Atlyginimo už Šiaulių dailės mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 137.39 KB
2023 m. darbo apmokėjimo sistema ( nauja redakcija 2023-02-21) 2024-02-26 12:35:37 205.84 KB
Šiaulių dailės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-26 12:35:37 144.53 KB
2022 m. darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija 2022-03-01) 2024-02-26 12:35:37 243.7 KB
2022 m. mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija 2022-11-11) 2024-02-26 12:35:37 154.36 KB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 241.53 KB
Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-26 12:35:37 34.35 KB
Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 m. 2024-02-26 12:35:37 45.46 KB
ŠDM IKT naudojimo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-26 12:35:37 1.81 MB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 78.63 KB
Mėnesinis mokestis už vaikų papildomą ugdymą 2024-02-26 12:35:37 16.46 KB
Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 137.39 KB
Taisyklės
Šiaulių dailės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022 m. 2023-10-26 09:36:16 308.26 KB
2023 m. mokinių elgesio taisyklės 2023-08-07 20:31:03 123.44 KB
Šiaulių dailės mokyklos prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2023-10-26 09:36:16 392.61 KB
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2018 m. 2023-10-15 11:47:50 13.8 MB
Darbuotoju asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-10-15 11:48:20 14.02 MB
Įsakymai
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos 2023 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimu plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:16:11 1.76 MB
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų tvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:29 37.39 KB
Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties tvirtinimo, Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų ir 2022 metų mokyklos tarybos veiklos plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:35 73 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 241.53 KB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 78.63 KB
Mokinių priėmimo į dailės mokyklą tvarkos aprašas 2023 m (2023-03-20) 2023-10-15 12:02:47 3.02 MB
Forma mokinio duomenų tvarkymas 2024 m. 2024-05-21 11:54:52 19.74 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų 2023-11-23 23:33:29 14.31 KB
Prašymas priimti į dailės mokyklą 2024-05-21 11:48:58 27.04 KB
Prašymai
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų 2023-11-23 23:33:29 14.31 KB
Prašymas priimti į dailės mokyklą 2024-05-21 11:48:58 27.04 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 2.91 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 203.62 KB
Ūkio dalies vedėjos pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:58:30 225.17 KB
Sekretorės pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 126.15 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Duomenų įvesties operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:37:45 126.42 KB
Kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas 187.42 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 232.72 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:15:02 240 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:05:35 140.93 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:13 143.85 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:46 141.2 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:34 139.54 KB
Renginių nuostatai
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Gamta – didelis stebuklas“ nuostatai 2024 m. 2023-12-12 11:31:38 27.04 KB
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Gamta – didelis stebuklas“ nuostatai 2024 m. (anglų kalba) 30.03 KB
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Gamta – didelis stebuklas“ nuostatai 2024 m. (rusų kalba) 27.53 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024 m. mokyklos veiklos planas 2024-01-25 18:04:20 9.89 MB
2024–2026 m. Strateginis veiklos planas 2024-01-25 18:04:20 6.62 MB
2023–2025 m. Strateginis veiklos planas 2024-01-25 18:04:20 1.26 MB
2022–2024 m. Strateginis veiklos planas 2024-01-25 18:04:20 6.08 MB
2022–2023 m. m. Ugdymo planas 2024-01-25 18:04:20 309.13 KB
2021-2022 m. m. Ugdymo planas 2024-01-25 18:04:20 3.18 MB
2023–2024 m. m. Ugdymo planas 2024-01-25 18:04:20 5.19 MB
Kiti dokumentai
2020 m. ugdymo programos 2023-10-16 11:24:50 614.06 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus Petro Slonksnio 2022 metų veiklos ataskaita 2024-01-04 17:45:35 1.96 MB
Direktoriaus Petro Slonksnio 2021 metų veiklos ataskaita 2023-10-16 11:27:08 146.28 KB
Direktorės Irenos Šliuželienės 2020 metų veiklos ataskaita 2023-10-16 11:27:08 52.93 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-12-01 11:48:04 34.55 KB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-12-01 11:48:04 61.28 KB
2022 m.
2022 m. metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-01-26 13:56:00 1.16 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-10-16 16:59:27 431.65 KB
2021 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2023-10-16 16:59:39 322.46 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:01:42 941.2 KB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:10:27 40.74 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:02:19 53.13 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:02:40 53.32 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:02:59 359.87 KB
2019 m. II ir III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:03:32 107.67 KB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:10:39 52.31 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2023-10-16 17:04:41 345.48 KB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:05:10 64.31 KB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:06:28 52.76 KB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:06:46 63.48 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:07:07 328.55 KB
2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:10:51 64.87 KB
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:11:00 64.35 KB
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:11:09 69.84 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 19:20:58 328.95 KB
2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 19:20:58 265.58 KB
2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 19:20:58 146.46 KB
2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 19:20:58 63.81 KB
2014 m.
2014 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023-10-16 17:12:55 115.25 KB
2014 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-16 17:16:57 2.6 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-26 13:50:53 105.5 KB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-26 13:50:53 131.48 KB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-26 13:50:53 122.58 KB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-26 13:50:53 105.35 KB
2022 m.
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-01-26 13:58:02 154.51 KB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-26 13:58:02 1.4 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024-01-26 13:58:02 0.99 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:35:30 2.33 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:35:44 2.14 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:35:52 2.14 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:36:10 1.79 MB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:36:18 154.08 KB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:36:27 97.88 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:36:35 147.41 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:36:43 69.61 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:36:52 127.15 KB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:37:03 105.76 KB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:37:17 147.41 KB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:37:28 88.88 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:37:36 124.82 KB
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:37:44 125.24 KB
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:37:52 106.04 KB
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:38:01 117.81 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:38:10 113.75 KB
2017 m.  III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:38:18 139.29 KB
2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 13:06:52 117 KB
2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:38:34 104.85 KB
2016 m.
2016 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:38:54 133.4 KB
2016 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:39:03 143.98 KB
2016 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:39:12 106.68 KB
2016 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 12:39:37 136.76 KB
2015 m.
2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-10-16 13:07:22 866.4 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Šiaulių dailės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022 m. 2023-10-26 09:36:16 308.26 KB
Šiaulių dailės mokyklos prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2023-10-26 09:36:16 392.61 KB
Šiaulių dailės mokyklos decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 168.51 KB
Šiaulių dailės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-26 12:35:37 144.53 KB
Pirkimo planai
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos 2023 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimu plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:16:11 1.76 MB
2023 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas I 2023-10-26 09:39:49 929.26 KB
2023 m. Viešųjų pirkimu plano papildymas II 2023-10-26 09:39:49 1.01 MB
2023 m. Viešųjų pirkimu plano papildymas III 2024-01-04 15:33:54 1.09 MB
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos 2024 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimu plano patvirtinimo 2023 m. 2024-01-04 15:34:23 2.75 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa ir įgyvendinimo priemonių planas 2022-2024 m. 2023-12-01 11:37:53 853.96 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Policijos rekomendacijos 2024 406.78 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Kandidatų į Šiaulių dailės mokyklos darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 0.97 MB
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2018 m. 2023-10-15 11:47:50 13.8 MB
Darbuotoju asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-10-15 11:48:20 14.02 MB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-10-15 11:48:36 5.74 MB
Forma mokinio duomenų tvarkymas 2024 m. 2024-05-21 11:54:52 19.74 KB
Prašymas, skirtas kandidatams apie asmens duomenų tvarkymui ir sutikimas (pildymui) 2023-08-08 09:57:18 199.62 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) darbo užmokestis 2023-11-10 11:26:17 10.99 KB
Apie mus rašo Atnaujinta Dydis
Dizainerė Anglijoje garsina Lietuvos vardą 2023-08-08 12:56:13 540.05 KB
N.Ošurkovienė" Gyvenime moterimi būti labai nepatogu" 2023-08-08 12:56:25 2.76 MB
Įamžintas Kelmės krašto kultūros paveldas 2023-08-08 12:56:35 134.51 KB
Žaidimai su plastiku sukuria naujas gyvybes 2023-08-08 12:56:48 129.94 KB
Stebuklai už krosnies durelių SKRASTAS.LT 2023-08-08 12:56:59 417.96 KB
Nykstančių ir atgimusių dvarų dvasia – nemari 2023-08-08 12:57:12 0.98 MB
Tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
Tvarkaraštis II pusmetis 2023-2024 m. m. 2024-02-28 17:27:55 203.36 KB
Tvarkaraštis I pusmetis 2023-2024 m. m. 2024-01-04 17:52:16 644.03 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo T-109 2023-11-07 17:35:26 111.69 KB
Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas T-109 priedas 2023-11-07 17:35:26 228.69 KB
Mokyklos taryba Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų tvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:29 37.39 KB
Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties tvirtinimo, Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų ir 2022 metų mokyklos tarybos veiklos plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:35 73 KB