Pagrindinio dailės ugdymo programa

Informacinė kortelė  
Ugdymo trukmė 4 metai
Mokinių amžius nuo 12 metų
Mokomi dalykai Piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija (fotografija, kūrybinis piešimas, aliejinė tapyba, tapyba akvarele, tapyba ir kompiuterinė grafika, tekstilė, grafika ar pan.) ir dailėtyra. Ketvirtaisiais pagrindinio dailės ugdymo programos metais kuriamas baigiamasis darbas iš pasirinkto dalyko.
Pamokų skaičius per savaitę I- III kurse 9
Pamokų skaičius per savaitę IV kurse 10
Priėmimas Vykdomas gebėjimų patikrinimas.*
Rezultatas Mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės ugdymo programą ir apgynusiems baigiamuosius darbus, išduodami Šiaulių dailės mokyklos baigimo pažymėjimai.

* Mokiniai, baigę pradinio dailės ugdymo programą, į pagrindinę dailės ugdymo programą priimami be gebėjimų patikrinimo.

TIKSLAS

Nuosekliai ir sistemiškai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės
kompetencijų, tenkinti dailės pažinimo ir individualios kūrybos poreikius.
Dailės konstrukcijos ir plastikos žinias bei įgūdžius taikyti individualiose saviraiškos interpretacijose.

UŽDAVINIAI

1. Išmokyti piešinio konstrukcijos;
2. Išmokyti erdvę ir apimtis išreikšti tonais, linijomis ir spalvomis;
3. Žinias ir įgūdžius pritaikyti kūrybinėse užduotyse.

PROGRAMOS TURINYS

Piešimas

Ugdomi gebėjimai regimo pasaulio trimačius objektus atvaizduoti plokštumoje, naudojantis įvairiomis piešimo priemonėmis ir technikomis.
Siekiama įgyti kūrybinei raiškai reikalingų žinių ir įgūdžių.

Tapyba

Ugdomas tapybos plastinės raiškos, medžiagų, priemonių, spalvos galimybių išmanymas bei praktiniai tapymo įgūdžiai studijiniuose ir
kūrybiniuose darbuose.
 

Skulptūra

Ugdomi gebėjimai suvokti, atrasti ir kurti erdvinius objektus trimatėje erdvėje ir projekcijose, tam panaudojant įvairias priemones. Siekiama įgyti
skulptūrinių žinių bei įgūdžių, reikalingų kūrybinei raiškai.

Kompozicija

Ugdomi gebėjimai suvokti ir kurti meninį vaizdą, tikslingai pasirenkant individualius raiškos būdus, priemones, dailės sritis.

Dailėtyra

Ugdomas visuminis meno reiškinių suvokimas, suteikiant dailės istorijos, teorijos, kritikos žinias, kūrinio analizės ir vertinimo įgūdžius,
formuojant individualų santykį su meno kūriniu ar reiškiniu.

Pagrindinio dailės ugdymo programa Šiaulių dailės mokykloje praplečia pagrindinio bendrojo ugdymo meninio ugdymo dailės sritį.

Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 pamoka 14.50 – 15.35 val.
2 pamoka 15.40 – 16.25 val.
3 pamoka 16.30 – 17.15 val.
4 pamoka 17.25 – 18.10 val.
5 pamoka 18.15 – 19.00 val.
6 pamoka 19.05 – 19.50 val.

Naudojamas elektroninis dienynas www.manodienynas.lt

Kiekvienos dailės ugdymo dalyko programos uždaviniai, raiškos priemonės ir programų turiniai pateikiami įsakymo prieduose.

Už programos vykdymą dailės mokykloje atsakinga Gedutė Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50