Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių dailės mokyklos nuostatai 2023 m. 2023-10-25 23:07:30 279.69 KB
Šiaulių dailės mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-10-25 23:07:30 5.33 MB
Šiaulių dailės mokyklos el. dienyno nuostatai 2022 m. 2024-01-25 17:50:31 572 KB
Šiaulių Dailės mokyklos Pedagogų etikos kodeksas 2022 m. 2024-01-25 17:53:52 229.61 KB
Tvarkų aprašai
2024 darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija 2024-02-26) 2024-02-26 12:35:37 15.3 MB
Šiaulių dailės mokyklos veiksmų kilus gaisrui planas 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 242.1 KB
IT saugumo politika 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 145.76 KB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje tvarka 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 184.04 KB
Mobingo atvejų nagrinėjimo tvarka 2024 m. 2024-02-26 12:35:37 179.4 KB
Reagavimo į melagingus pranešimus apie padėtą sprogmenį ar kitas potencialias grėsmes tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 205.6 KB
Kandidatų į Šiaulių dailės mokyklos darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 0.97 MB
Šiaulių dailės mokyklos decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 168.51 KB
Atlyginimo už Šiaulių dailės mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 137.39 KB
2023 m. darbo apmokėjimo sistema ( nauja redakcija 2023-02-21) 2024-02-26 12:35:37 205.84 KB
Šiaulių dailės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2022 m. 2024-02-26 12:35:37 144.53 KB
2022 m. darbo apmokėjimo sistema (nauja redakcija 2022-03-01) 2024-02-26 12:35:37 243.7 KB
2022 m. mokinių pažangos vertinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija 2022-11-11) 2024-02-26 12:35:37 154.36 KB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 241.53 KB
Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-26 12:35:37 34.35 KB
Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 m. 2024-02-26 12:35:37 45.46 KB
ŠDM IKT naudojimo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-26 12:35:37 1.81 MB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 78.63 KB
Mėnesinis mokestis už vaikų papildomą ugdymą 2024-02-26 12:35:37 16.46 KB
Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2024-02-26 12:35:37 137.39 KB
Taisyklės
Šiaulių dailės mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022 m. 2023-10-26 09:36:16 308.26 KB
2023 m. mokinių elgesio taisyklės 2023-08-07 20:31:03 123.44 KB
Šiaulių dailės mokyklos prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019 m. 2023-10-26 09:36:16 392.61 KB
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2018 m. 2023-10-15 11:47:50 13.8 MB
Darbuotoju asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-10-15 11:48:20 14.02 MB
Įsakymai
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos 2023 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimu plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:16:11 1.76 MB
Įsakymas dėl Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų tvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:29 37.39 KB
Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties tvirtinimo, Šiaulių dailės mokyklos tarybos nuostatų ir 2022 metų mokyklos tarybos veiklos plano patvirtinimo 2022 m. 2023-11-24 00:15:35 73 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 241.53 KB
Mokinių (vaikų) priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės mokyklas, vykdančias neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas, tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-26 12:35:37 78.63 KB
Mokinių priėmimo į dailės mokyklą tvarkos aprašas 2023 m (2023-03-20) 2023-10-15 12:02:47 3.02 MB
Forma mokinio duomenų tvarkymas 2024 m. 2024-05-21 11:54:52 19.74 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų 2023-11-23 23:33:29 14.31 KB
Prašymas priimti į dailės mokyklą 2024-05-21 11:48:58 27.04 KB
Prašymai
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų 2023-11-23 23:33:29 14.31 KB
Prašymas priimti į dailės mokyklą 2024-05-21 11:48:58 27.04 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 2.91 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 203.62 KB
Ūkio dalies vedėjos pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:58:30 225.17 KB
Sekretorės pareigybės aprašymas 2023-12-01 11:55:44 126.15 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Duomenų įvesties operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:37:45 126.42 KB
Kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas 187.42 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 232.72 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:15:02 240 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:05:35 140.93 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:13 143.85 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:46 141.2 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-10-16 11:14:34 139.54 KB
Renginių nuostatai
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Gamta – didelis stebuklas“ nuostatai 2024 m. 2023-12-12 11:31:38 27.04 KB
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Gamta – didelis stebuklas“ nuostatai 2024 m. (anglų kalba) 30.03 KB
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Gamta – didelis stebuklas“ nuostatai 2024 m. (rusų kalba) 27.53 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 14.50 – 15.35
  • 2. 15.40 – 16.25
  • 3. 16.30 – 17.15
  • 4. 17.25 – 18.10
  • 5. 18.15 – 19.00
  • 6. 19.05 – 19.50